Right to Play

Right To Play is een internationale organisatie die zich inzet voor het recht van ieder kind om te sporten en te spelen. Voor een heleboel kinderen wereldwijd is dit niet vanzelfsprekend en Right To Play gelooft dat sport en spel onmisbaar is in de ontwikkeling van kinderen. Door de kracht van sport en spel in te zetten in gebieden die door oorlog, armoede en ziekte zijn getroffen, leren kinderen belangrijke vaardigheden zoals samenwerken en fair play en wordt spelenderwijs voorlichting gegeven over o.a. ziektes als HIV/Aids, malaria en tuberculose.

Right To Play zorgt voor een veilige plek voor kinderen om spelenderwijs te leren en geeft kinderen hoop op een betere toekomst. In de projecten wordt geen enkel kind uitgesloten en daarom werkt Right To Play onder andere met meisjes, kinderen met een handicap, kinderen met HIV/Aids, straatkinderen, voormalig kindsoldaten en vluchtelingen.


Right to Play Jaaroverzicht 2012


Bezoek ook de website: www.righttoplay.com/netherlands/